Termeni și condiții

Pentru că ne dorim ca ședința foto să decurgă în cele mai bune condiții, te rugăm să îți faci timp 5 minute pentru a citi rândurile de mai jos:

 1. Rezervare

Rezervarea serviciilor noastre are loc odată cu plata unui avans. Avansul este nereturnabil. Odată cu rezervarea noastră, ne obligăm să fim disponibili în ziua/zilele şi orele rezervate. Fotograful vostru va fi Leşan Alina, însoţit sau nu de asistent (în funcție de necesitate). În caz de forţă majoră (prevăzuă de lege), vă vom informa cât mai repede posibil şi vom încerca fie să vă oferim alt fotograf profesionist, fie vă vom returna avansul.

 1. Preţuri

Preţul este exprimat în EURO. Plata se face în lei/euro, la cursul BNR al zilei plăţii.

 1. Responsabilitate

Vom depune toate eforturile pentru a realiza şi livra fotografii de cea mai înaltă ţinută. Noi nu putem fi ţinuţi responsabili pentru aspecte ce ţin de estetica fotografică şi de conţinut explicit al rezultatelor fotografice, având în vedere natura subiectivă a muncii de fotografiere. De asemenea, nu putem prevedea şi nu putem răspunde pentru evenimente ce ţin de natura „electronică” a echipamentelor utilizate. Orice daune pretinse de voi în cazul nelivrării materialului fotografic de către noi datorată furtului sau defecţiunilor de echipamente şi medii electronice nu sunt îndreptăţite.

 1. Permisiuni

Cade în responsabilitatea voastră cererea permisiunii de fotografiere în diverse locaţii utilizate pe durata ședinței foto.

 1. Livrarea produselor

Fotografiile se vor livra în termen de 6 săptămâni de la data realizării ultimelor fotografii. Livrarea acestora va fi în format electronic.

 1. Model release

Avem voie să folosim fotografiile realizate în scopuri de promovare proprii: portofoliu tipărit sau online, mostre sau competiţii profesionale şi review-uri. Orice altă utilizare va fi posibilă doar după permisiunea dvs. scrisă. 

 1. Înstrăinarea fotografiilor

Beneficiarul poate înstrăina materialele foto create de Prestator unor terțe persoane în vederea publicării acestora în scop de promovare online sau tipărită doar pe baza acordului scris al Prestatorului, iar materialele în cauză vor purta sigla Prestatorului.

 1. Păstrarea fotografiilor

Beneficiarul este responsabil cu crearea de copii de siguranță ale materialelor foto primite, Prestatorul arhivează materialele foto, dar nu garantează păstrarea lor pe o perioadă nedeterminată.

 1. Selecția și prelucrarea fotografiilor

Selecția și modul de prelucrare al imaginillor sunt la discreția prestatorului. Acesta își rezervă dreptul de a prelucra și prezenta numai acele imagini considerate a avea standardul necesar în ceea ce privește calitatea tehnică și artistică.

 1. Detaliile ședinței foto

Fotografia profesională se realizează în prezenţa a două părţi: fotograful şi subiectul de fotografiat. Trebuie înţeles că rezultatele serviciilor contractate şi plătite de dvs. depind în mod direct de condiţiile şi de mediul oferit de voi. Toate detaliile ședinței foto trebuie cunoscute de noi astfel încât să putem reacţiona adecvat la desfăşurarea momentelor ședinței foto. Dvs. trebuie să ne comunicaţi orice cerinţă aţi putea avea privind subiectele fotografiei. Nu putem presupune dorinţele dvs.

 1. Solicitarea realizarii unei anumite fotografii

În situaţia în care doriţi un anumit cadru, o anumită fotografie, vă rugăm să ne solicitaţi direct acest lucru. De asemenea, estetica şi varietatea rezultatelor fotografice depinde de participarea voastră nemijlocită și de dorinţa voastră de a coopera.

 1. Modificarea fotografiilor

Fotografiile ce sunt predate beneficiarului sunt imaginile finale în format JPEG. Nu sunt permise modificări suplimentare aduse de Beneficiar asupra fotografiilor în scopul de a fi publicate online, acest lucru putând aduce prejudicii imaginii Prestatorului.

Fisierele RAW (neprelucrate) nu vor fi predate beneficiarului.